لاتک، با شعار رسیدگی تخصصی و نظارت حرفه‌ای بر عملکرد وکیل و مشاور تخصصی شما، آماده‎ی ارائه‌‎ی خدمات حقوقی به موکلین و کاربر‎های خود می‎باشد . لاتک آمادگی خود برای ارائه‌‎ی تخصصی خدمات در حوزه‌ها‎ی: ملکی و ثبتی، خانواده و ارث، چک و سایر اسناد تجاری، قراردادی، مالیات و شرکت‎های تجاری، جرایم کیفری به طور عام و به خاصه جرایم سایبری، منافی عفت و مبتی بر اجرای حدود و جرایم مالی را اعلام می‎دارد. با ما آسوده خاطر به دادگاه بروید.