امین شما هستیم، اعتماد شما سرمایه ماست.
یا بهترین و متعهد ترین وکلا شما را همراهی می‌میکنیم تضمین ما صداقت ماست.
توانایی پرداخت خود را به ما اعلام نموده و از میزان حق الوکاله نهراسید.
خدمات گروه حقوقی ما *

خدمات سطح الف

  • ۱. وکیل پایه یک دادگستری با سطح تحصیلات عالی
  • ۲. گزارش مستمر مجموعه لاتک به درخواست شما
  • ۳. انتخاب ۵ جلسه‌ی حضوری به درخواست شما

خدمات سطح ب

  • ۱. وکیل پایه یک دادگستری با سطح تحصیلات متوسط
  • ۲. گزارش هفتگی مجموعه لاتک به درخواست شما
  • ۳. انتخاب ۴ جلسه‌ی حضوری به درخواست شما

خدمات سطح ج

  • ۱. وکیل کار آموز
  • ۲. گزارش ماهانه‌ی مجموعه به درخواست شما
  • ۳. انتخاب ۳ جلسه‌ی حضوری به درخواست شما