میدونستی میتونی خودت کارای حقوقی خودت رو به کمک ما مثل یه وکیل پیش ببری ؟


اینجوری:


  • ۱- همه اطلاعات رو بهت میدیم
  • ۲- با تلفن در تماسیم
  • ۳- دادخواست تنظیم میکنیم یعنی همه خواسته‌های دادگاه
  • ۴- نیاز به جلسه بود در کنارتیم

خلاصه که:


  • هر‌چیزی که وکیل میدونه رو میدونی
  • هرکاری که میکنه رو میکنیم
  • با هزینه کمتر